Thanh toán & Giao hàng

Hình thức thanh toán

  • Tất cả các đơn hàng ngoài phạm vi Hà nội công ty ưu tiên nhận thanh toán bằng chuyển khoản.
  • Các đơn hàng tại Hà nội công ty cũng ưu tiên nhận thanh toán bằng chuyển khoản, công ty chỉ nhận tiền mặt trong trường hợp bất đắc dĩ vì khách hàng có khó khăn / trục trặc trong việc chuyển khoản.
  • Các đơn hàng mua hàng trực tuyến online: www.pcell.com.vn và www.pcell.com.sg có thể thanh toán qua paypal, paynow… bằng thẻ tín dụng Visa, Master card hay American Express.

 

Thời gian thanh toán

  • Đơn hàng online hay chuyển hàng ngoài phạm vi Hà nội, khách hàng sẽ thanh toán sau khi đã xác nhận đơn hàng và trước khi công ty tiến hàng đặt đơn vị vận chuyển tới nhận hàng tại kho hàng của công ty để giao hàng cho khách hàng.
  • Đơn hàng giao trực tiếp tại Hà nội, thời gian thanh toán cũng như trên, trừ trường hợp bất đắc dĩ khách hàng có trục trặc hay gặp khó khăn trong quá trình thành toán chuyển khoản hay bằng thẻ tín dụng. Khi đó khách hàng sẽ thanh toán khi nhân viên giao hàng chuyển hàng tới địa chỉ khách hàng đã đặt giao hàng.
Top