Làn da – The Skin

 

Nguồn ảnh mô tả – Image Source: Rice University. Layers of the Skin. BC Campus Open Ed. Available from: https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/5-1-layers-of-the-skin/

 

Là cơ quan lớn nhất trong cơ thể bạn, da được tạo thành từ một số thành phần khác nhau bao gồm nước, protein, lipid, các khoáng chất và hóa chất khác nhau. Nhiệm vụ của nó là rất quan trọng: bảo vệ bạn khỏi nhiễm trùng và các cuộc tấn công môi trường khác. Nó cũng chứa các dây thần kinh cảm giác lạnh, nóng, đau, áp lực và xúc giác. Trong suốt cuộc đời, làn da của bạn sẽ liên tục thay đổi, tốt hơn hoặc xấu đi. Trên thực tế, làn da của bạn sẽ tự đổi mới khoảng một tháng một lần. Vì vậy, chăm sóc da đúng cách là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và sức sống của nó

As the largest organ in your body, the skin is made up of several different components including water, protein, lipids, and different minerals and chemicals. Its job is crucial: to protect you from infections and other environmental assaults. It also contains nerves that sense cold, heat,
pain, pressure, and touch. Throughout your life, your skin will constantly change, for better or worse. In fact, your skin will renew itself approximately once a month. As such, proper skin care is essential to maintain its health and vitality.

Các lớp da bao gồm lớp ngoài mỏng (biểu bì), lớp giữa dày hơn (Hạ bì) và lớp trong (mô dưới da hoặc lớp dưới biểu bì – lớp mỡ).

Skin layers consist of a thin outer layer (epidermis), a thicker middle layer (dermis), and the inner layer (subcutaneous tissue or hypodermis).

Lớp ngoài cùng của da, biểu bì, là một lớp trong mờ được cấu tạo bởi các tế bào có chức năng bảo vệ chúng ta khỏi môi trường. Phần bề mặt da chứa các tế bào da chết liên tục bong đi. Lớp bên dưới của lợp này các tế bào đáy chịu trách nhiệm đổi mới da. Keratin, một loại protein được tạo ra trong các tế bào của biểu bì có nhiệm vụ bảo vệ da khỏi các chất độc hại như các sản phẩm hóa học và vi khuẩn. Lớp biểu bì cũng chứa các tế bào sản xuất sắc tố melanin, tạo màu cho da. Lớp biểu bì chịu trách nhiệm về vẻ ngoài và sức khỏe của da, và nó chứa một lượng lớn nước. Cơ thể càng trẻ, lượng nước trong da càng nhiều. Khả năng giữ nước của da giảm dần theo tuổi tác, khiến da dễ bị mất nước. Keratin là loại protein mạnh nhất trong da của bạn. Nó cũng giữ cho tóc và móng tay của bạn chắc khỏe.

The outer layer of skin, the epidermis, is a translucent layer made of cells that function to protect us from the environment. The most superficial portion contains dead skin cells that shed continuously. The deepes layer contains basal cells responsible for skin renewal. Keratin, a protein made within the cells of the epidermis, protects the skin from harmful substances such as chemical products and bacteria. The epidermis also contains cells that produce melanin, which gives the skin its colour. The epidermis is responsible for the look and health of the skin, and it holds a large amount of water. The younger the body, the more water there is in the skin. The capacity of the skin to retain water decreases with age, making the skin more vulnerable to dehydration. Keratin is the strongest protein in your skin. It also gives hair and nails their strength.

Lớp hạ bì chứa hai loại sợi ít được cung cấp theo tuổi tác: elastin, mang lại độ đàn hồi cho da và collagen, cung cấp sức mạnh cho da. Lớp hạ bì cũng chứa máu và mạch bạch huyết, nang lông, tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn, sản xuất dầu. Các dây thần kinh ở lớp hạ bì có cảm giác chạm và đau. Collagen là loại protein dồi dào nhất chiếm tới 75% cấu tạo nên da. Đây cũng là “suối nguồn của tuổi trẻ”, chịu trách nhiệm ngăn chặn các nếp nhăn và đường nhăn. Theo thời gian, các yếu tố môi trường và sự lão hóa làm giảm khả năng sản xuất collagen của cơ thể. Elastin được tìm thấy cùng với collagen và chịu trách nhiệm tạo cấu trúc cho da và các cơ quan. Cũng như collagen, elastin bị ảnh hưởng bởi thời gian và các yếu tố. Lượng protein này giảm đi có thể khiến da nhăn và chảy xệ.

The dermis contains two types of fibres that lessen in supply with age: elastin, which gives skin its elasticity, and collagen, which provides the skin its strength. The dermis also contains blood and lymph vessels, hair follicles, sweat glands, and the sebaceous glands, which produce oil. Nerves in the dermis sense touch and pain. Collagen is the most abundant protein that makes up to 75% of the skin. This is also the “fountain of youth,” responsible for warding off wrinkles and fine lines. Over time, environmental factors and aging diminish body’s ability to produce collagen. Elastin is found alongside collagen and is responsible for giving structure to the skin and organs. As with collagen, elastin is affected by time and elements. Diminished levels of this protein can cause the skin to wrinkle and sag.

Hypodermis chủ yếu được tạo thành từ chất béo. Nó nằm giữa lớp hạ bì và cơ hoặc xương và chứa các mạch máu có khả năng giãn nở và co lại để giúp giữ cho cơ thể bạn ở nhiệt độ ổn định. Lớp dưới biểu bì cũng bảo vệ các cơ quan bên trong của bạn. Sự giảm mô ở lớp này khiến da bạn chảy xệ.

Hypodermis is mostly made up of fat. It lies between the dermis and muscles or bones and contains blood vessels that expand and contract to help keep your body at a constant temperature. The hypodermis also protects your inner organs. Reduction of tissue in this layer causes your skin to sag.

Các tuyến bã nhờn tiết ra chất nhờn, chất nhờn giúp da không bị khô. Bã nhờn làm giảm sự mất nước từ bề mặt da, bảo vệ da khỏi nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, góp phần tạo ra mùi cơ thể. Các tuyến này được gắn vào các nang lông. Khi cơ thể bạn nóng lên hoặc căng thẳng, các tuyến mồ hôi sẽ tiết ra mồ hôi, bốc hơi để làm mát bạn. Các tuyến mồ hôi nằm trên khắp cơ thể nhưng đặc biệt có nhiều ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trán và nách. Các tuyến apocrine là các tuyến mồ hôi chuyên biệt phát ra mùi hôi

The sebaceous glands secrete sebum, an oily substance that helps the skin from drying out. Sebum reduces water loss from the skin surface, protects the skin from bacterial and fungal infections, and contributes to body odour. These glands are attached to hair follicles. When your body gets hot or is under stress, sweat glands produce sweat, which evaporates to cool you. Sweat glands are located all over the body but are especially abundant in your palms, soles, forehead, and underarms. The apocrine glands are specialised sweat glands that emit an odour.

Nguồn - Source: WebMD. Skin Conditions: Understanding Your Skin. Available from: https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-your-skin#1
Top