TUYỂN DỤNG (Tele-sale; Digital MKT; Chuyên viên chăm sóc da; Chuyên viên IT-Quản trị eCommerce & Kế toán) )

Tháng Ba 21, 2022News

Làm việc tại Singapore, Tp. Hà Nội & Tp.Hồ Chí Minh

 
  1. Bác sĩ tư vấn, đào tạo ngành da thẩm mỹ
  2. Chuyên viên chăm sóc da.
  3. Chuyên viên tele-sale và chăm sóc Khách hàng
  4. Chuyên viên digital marketing
  5. Chuyên viên thiết kế đồ họa
  6. Quản trị bán hàng eCommerce
  7. Chuyên viên IT & quản trị website.

Chi tiết mô tả công việc, yêu cầu xin tham khảo mục tuyển dụng tại link sau đây:

Tuyển dụng

Top